O FIRMIE


Zespół Zarządzający 

Eyal Litwin
Dyrektor Generalny Adgar Poland
Michael Mevorach
Dyrektor Finansowy Adgar Poland
Artur Filipiuk
Dyrektor Operacyjny Adgar Poland
Katarzyna Bobowska-Caruso
Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Adgar Poland